O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

katarzyna-kozak-piskorska
13 maj 2020

Lekcja z zarządzania kryzysowego

Choć w marcu, po ogłoszeniu pandemii COVID-19, natężenie ruchu samochodowego w Polsce spadło niemal o połowę, liczba zdarzeń drogowych niestety nie zmalała proporcjonalnie, a ich konsekwencje były bardziej drastyczne niż wcześniej.

Na całym świecie puste drogi zachęcają kierowców do znacznych przekroczeń prędkości, a stres związany z izolacją i lękiem o przyszłość i zdrowie coraz częściej jest przyczyną bezsenności oraz sięgania po używki. W Wielkiej Brytanii sprzedaż napojów alkoholowych wzrosła w marcu aż o 22%.

Są to wyzwania, które stoją przed wieloma państwami i pracodawcami. Stres i zmęczenie są niewskazane nie tylko za kierownicą – odbijają się także na jakości wykonywania pozostałych obowiązków służbowych. W interesie pracodawców leży teraz zapewnienie pracownikom jak największego bezpieczeństwa w środowisku pracy, ale również wsparcia psychologicznego, otwartej komunikacji i… częstszych badań pod kątem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i wypadkom komunikacyjnym.

Przeczytaj całość