O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Fleet Management Forum
13 wrz 2017

Fleet Management Forum

10 października i 14 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się kolejne, organizowane przez magazyn EuroFlota, spotkanie szkoleniowo-networkingowe z cyklu FLEET MANAGEMENT FORUM.

10 października wykład szkoleniowy o psychologii za kierownicą poprowadzi ekspertka i praktyk, dr Anna Kwiecień, koordynatorka merytoryczna, wiceprezeska zarządu Fundacji ZenDriving.

W Polsce jest obecnie pół miliona pojazdów, które na bieżąco monitorowane są przy użyciu dedykowanych systemów telemetrycznych. Analiza i obróbka danych pozyskanych dzięki systemom monitorującym styl jazdy kierowców daje możliwość, między innymi tworzenia inteligentnych polis komunikacyjnych oraz planowania szytych na miarę interwencji zwiększających bezpieczeństwo kierowców we flotach.
Podczas wykładu powiemy m.in.:

  1. W jaki sposób wiedza psychologiczna wzbogaca możliwości systemów telemetrycznych?
  2. Jaka jest charakterystyka psychologiczna ryzykownego kierowcy?
  3. Które dane ze złącza diagnostycznego i szyny CAN bierzemy pod uwagę przy tworzeniu psychologicznych profili kierowców?
  4. O faktach i największych mitach. Jakie strategie zmiany zachowań na drodze są skuteczne, a jakie przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego?
  5. Dlaczego na niektórych silniej działają kary za naruszenie zasad bezpieczeństwa, a na innych silniej działają nagrody
  6. Jakie elementy psychologicznego szkolenia kierowców są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa?
  7. Co musi się zmienić w myśleniu kierowców, aby zmieniło się zachowanie za kierownicą?

Do 29 września oferujemy rabat na hasło „ZENDRIVING”:

1. Rabat 60% od ceny regularnej, przy zainteresowaniu dwoma częściami szkolenia – koszt wyniesie 399 zł (netto)
2. Rabat 50% od ceny regularnej, przy zainteresowaniu jedną wybraną częścią szkolenia (październikową lub listopadową) – koszt wyniesie 249 zł (netto)

CZĘŚĆ PIERWSZA
10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
►Przyszłość polskich ubezpieczeń flotowych
►Wysokie ceny ubezpieczeń – co z tym robić?
►Jak telematyka może wpływać na ograniczenie kosztu ubezpieczeń?
►Psychologia za kierownicą
►Warsztat: Telematyka a zmniejszenie częstotliwość szkód we flocie

CZĘŚĆ DRUGA
14 LISTOPADA 2017 r. (nowy termin)
►Konstruujemy umowę flotową z ubezpieczycielem
►Ubezpieczenie floty w leasingu i wynajmie – obszary negocjacyjne
►Wpływ sposobu likwidacji szkód na wartość rezydualną pojazdu
►Warsztat: Zatrzymanie ryzyk – zalety, wady, ograniczenia praktyczne
►Warsztat: Polityka napraw powypadkowych