O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Okrągły Stół Motoryzacyjny
13 lut 2014

Okrągły Stół Motoryzacyjny

13 lutego 2014 roku odbyła się – zainicjowana przez Fundację ZenDriving i zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL – debata pt. “Prawdziwe oblicze sprawcy wypadku drogowego”.

W spotkaniu dotyczącym m.in. psychologicznych przyczyn wypadków wzięli udział m.in.: gospodarz – Włodzimierz Zientarski; psychologowie transportu: Andrzej Markowski i Ewa Odachowska (Instytut Transportu Samochodowego); psycholog Jagoda Nowik (Fundacja ZenDriving); przedstawiciel Instytutu Umysłu – Eryk Ołtarzewski; przedstawiciele WORD-ów: Andrzej Szklarski, Andzej Gajewski i Henryk Karski; mecenas Tadeusz Wolfowicz; przedstawiciel Banku Swiatowego – Radek Czapski; przedstawiciele organizacji pozarządowych: Andrzej Kalitowicz (Prezes Fundacji Kierowca Bezpieczny) i Dorota Stalińska (Fundacja Nadzieja); dziennikarze: Paweł Płuska (TVN), Jacek Balkan (TOK FM) i Monika Mularczyk (Polsat Biznes) oraz ratownik – Adam Pietrzak.

Merytoryczna i owocna we wnioski rozmowa, moderowana przez Joannę Zientarską i Dariusza Piorunkiewicza, stanowić ma początek wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.