O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Światowe bezpieczeństwo ruchu drogowego
03 wrz 2020

Światowe bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie światowego bezpieczeństwa drogowego. Ponownie zachęca państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do zintensyfikowania współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej z myślą o realizacji ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zgromadzenie zatwierdziło Deklarację Sztokholmską oraz ogłosiło lata 2021–2030 Drugą Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mającą na celu zmniejszenie liczby ofiar w ruchu drogowym o co najmniej 50%.

Deklaracja wskazuje m.in. na powiązanie bezpieczeństwa ruchu drogowego ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, rozwojem, edukacją, równością i zrównoważonym środowiskiem, podkreślając współzależność między różnymi celami zrównoważonego rozwoju i przypominając, że są one zintegrowane i niepodzielne.

Deklaracja SztokholmskaAgenda 2030